Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Curacao Brokerage met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Curacao Brokerage verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Curacao Brokerage worden aangeboden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen of correcties op de website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Curacao Brokerage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel (tijdelijk) niet goed functioneren van haar website noch voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en/of tarieven.
Hoewel Curacao Brokerage alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Curacao Brokerage niet aansprakelijk voor informatie dan wel berichten die door gebruikers van de website via het Internet verzonden worden.

 

Verwijzingen naar websites (hyperlinks) die niet door Curacao Brokerage worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Curacao Brokerage is uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, echter zij kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Curacao Brokerage worden onderhouden wordt afgewezen.